Aktualnosci

Co to jest inflacja? Przyczyny i przykłady

Po pierwsze, inflacja jest definiowana jako sytuacja, w której pieniądze są warte mniej niż wcześniej. Prawie wszystkie gospodarki stale się rozwijają, więc ludzie mogą kupować więcej rzeczy. Oznacza to, że waluta, od której zależy wartość rzeczy musi spaść. W efekcie wszystko kosztuje więcej.

W rezultacie na przykład za dolara w 1880 roku można było kupić to, co dziś kupuje się za 30 dolarów. W Stanach Zjednoczonych roczna inflacja wynosi średnio około 3%. Oznacza to, że dolar amerykański jest wart 2-3% mniej niż w poprzednim roku. Niektóre stanowiska rządowe otrzymują podwyżkę o 4-6% rocznie, ale wiele innych wynagrodzeń, w tym płaca minimalna, uległo stagnacji.

Co powoduje inflację? – definicja i przykłady

Podczas podróży do innych krajów zauważysz, że ich waluta sama w sobie ma wartość, którą te kraje kontrolują poprzez handel zewnętrzny i wewnętrzny. Wcześniej mierzono to w złocie, ale złoto samo w sobie jest po prostu kolejną walutą — nie ma wartości poza wartością ustaloną przez ludzi.

Praca ludzka i rozwój kraju mają bardziej nieodłączną, uniwersalną wartość niż złoto. Pracownik z kraju rozwiniętego jest średnio lepiej wykształcony i ma dostęp do lepszej opieki zdrowotnej niż osoba z kraju mniej rozwiniętego, dzięki czemu może wykonywać pracę, która jest dziesiątki razy bardziej wartościowa. Istnieje wiele innych czynników, które wpływają na siłę gospodarki kraju, takich jak PKB, pożyczki, surowce i eksport – zmiana tych czynników może łatwo zwiększyć stopę inflacji.

Każdy kraj może stworzyć dowolną walutę o dowolnej wartości, ale rynek określa sposób wymiany pieniędzy. Jednym z powodów szybkiego wzrostu inflacji na świecie są rosyjskie sankcje. Rosja jest największym krajem na Ziemi, z dużą gospodarką, ale stosunkowo słabiej rozwiniętą niż jej europejscy sąsiedzi. Rosja ma dużo zasobów, ale niewiele z nich korzysta. Ponieważ znacznie mniej ludzi chce kupować rosyjskie surowce, Rosja kończy z dużą nadwyżką produkcji – teraz jest ona warta o wiele mniej.

Podobna sytuacja ma miejsce w wielu innych rozwiniętych gospodarkach, takich jak państwa UE, które kiedyś intensywnie handlowały z Rosją. Wynikająca z tego inflacja jest odczuwalna na całym świecie, ponieważ UE i Rosja stanowią dużą część światowej gospodarki.

Jak możemy obniżyć stopę inflacji?

Inflacja występuje, gdy ceny rosną równomiernie, dla prawie każdego towaru, który kupujemy. Może się tak zdarzyć z różnych powodów. Ceny rosną, gdy ludzie mają więcej pieniędzy — jeśli w mieście otwiera się nowa fabryka samochodów, ludzie mają pracę; piekarz może sprzedać więcej chleba – a teraz ludzie mogą kupić droższy chleb, więc czuje, że może zwiększyć swoją marżę zysku. Piekarz może jednak również wydać zarobione pieniądze, między innymi na zakup nowego samochodu. Z czasem zyski się wyrównują, a stopa inflacji stabilizuje się.

Chociaż polityka gospodarcza może napędzać inflację, często jest ona wynikiem działań kapitalistów. W dużych miastach istnieje duże zapotrzebowanie na powierzchnie do wynajęcia, więc na przykład koszty utrzymania rosną —ale w tym przypadku właściciel nie może wydać wszystkiego, więc pieniądze nie wracają do obiegu. Innym powodem inflacji jest brak równowagi politycznej; trudno jest określić PKB kraju, który jutro może nie istnieć. Chaos i zagrożenia na całym świecie mogą spowodować pogorszenie inflacji.

Inflacja nie jest problemem sama w sobie. Jeśli dochód każdego z nas wzrośnie o 2% w ciągu roku przy inflacji 2%, po prostu się kwoty się zrównoważą. Względne bogactwo spada, gdy inflacja jest wysoka, a płace nie nadążają. Rządy mogą pogorszyć trudności, zwykle dzięki nadmiernemu lub niedostatecznemu opodatkowaniu.

Czy inflacja zawsze jest szkodliwa?

Inflacja, która jest „normalna”, jest po prostu normalna i oczekiwana. W niemal każdej nowoczesnej gospodarce ceny rosną z roku na rok. Jeśli gospodarka jest stabilna, podobnie płace i siła nabywcza. Dzięki nowoczesnej technologii pracownicy w krajach rozwiniętych są teraz bardziej wydajni, więc jeśli pracownicy nie zwiększają swoich wynagrodzeń, skutecznie zmniejszają swoje dochody.

Kiedy inflacja przekracza typową stopę inflacji 3-5 $, dzieje się jedna z dwóch rzeczy: rząd lub banki mogą zmniejszyć podaż pieniądza, prowadząc (ogólnie) stopniowy spadek inflacji. Ponieważ jest mniej pieniędzy, wszystko jest teraz warte więcej, dopóki nie powróci do historycznie normalnych poziomów.

Rząd może również zwalczać inflację poprzez zwiększenie podaży pieniądza (zwykle nazywanego „drukowaniem większej ilości pieniędzy”, ale zwykle wykupuje obligacje), aby ludzie mieć zawsze pod ręką więcej pieniędzy. Banki mogą udzielać ludziom większej liczby kredytów, aby mogli przetrwać dłużej. To może działać, ponieważ powoduje, że ludzie płacą więcej za produkt, dzięki czemu może zwiększyć jego wartość. Nie każdy będzie w stanie podnieść ceny, więc niektóre ceny skutecznie spadną.

Jednak spadek wartości waluty może również doprowadzić do jeszcze wyższej inflacji, która ostatecznie przekształci się w „uciekającą inflację”, jak podczas Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX wieku. Kraje takie jak Zimbabwe, Rosja i Wenezuela mogą w ogóle zrezygnować z używania lokalnej waluty.

Nasze cykle koniunkturalne boomu i krachu obejmują pewną ilość inflacji, a najlepsze, co możemy zrobić, to spróbować złagodzić jej skutki poprzez głosowanie lub oszczędzanie pieniędzy.

Źródło: https://blog.paidwork.com/pl