O fundacji

Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju uzyskała wpis do rejestru Stowarzyszeń w maju 2014 roku. Jej założycielem są  ludzie, których życiem rządzi pasja i niesłabnące zaangażowanie w realizację różnych projektów, głównie w ramach szeroko pojętej edukacji.

Podsumowując doświadczenia, które mamy i oglądając owoce naszych działań dojrzeliśmy do tego, by powołać  Fundację, której celem będzie tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Poprzez swoją działalność chcemy wspierać  lokalnych przedsiębiorców, pomoc w aktywizacji rodzicom powracającym na rynek pracy jak również wszystkim, którzy chcą  doskonalić i podnosić swoje kwalifikacje.

Odbiorcami naszych projektów jest młodzież, bezrobotni, studenci, start up, 

U podstaw naszej filozofii działania leży chęć zdobywania wiedzy, nieustanny rozwój jednocześnie zachowując harmonię między życiem zawodowym a prywatnym.

Fundatorzy Grzegorz Dębowski, Małgorzata Zwolińska, Krzysztof Fydryszek