Nubo

Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju jest właścicielem placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzącym dzienną opiekę nad dziećmi w wieku 1 do 3 lat oraz 2,5 do 6 lat wykorzystując metodę Reggio Emilio oraz Marii Montessori. Nauka odbywa się poprzez obserwację i odkrywanie najważniejszych uzdolnień dziecka. Opierając się na tych metodach dobiera się formy nauki dostosowane do indywidualnych predyspozycji. Dziecko uczy się poprzez nabywanie doświadczeń oraz rozwój poznawczy.

NUBO  siła charakteru | unikalność | nowa jakość

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nubo.edu.pl