Aktualnosci

Zawody przyszłości. Jakie kompetencje i wiedza zagwarantują nam dobrą pozycję na rynku pracy?

Planowanie i rozwój swojej kariery zawodowej warto opierać na dwóch filarach: wiedzy o swoich wartościach, potrzebach i predyspozycjach oraz na realistycznym spojrzeniu na aktualną i nadchodzącą sytuację na rynku pracy. Jakie będą więc zawody przyszłości? Skąd dowiedzieć się jak kierować swoim rozwojem i jakie decyzje podejmować, żeby za kilka i kilkanaście lat świetnie funkcjonować w obszarze zawodowym? Jak wspierać w rozwoju dzieci, by w przyszłości mogły bez większych trudności odnaleźć swoją ścieżkę zawodową? Zebrałam dla Ciebie dane i podpowiedzi w tym zakresie – czytaj i wdrażaj.

Czy zastąpią nas roboty? W jakim kierunku zmierza rynek pracy?

Prognozy dotyczące zmian na rynku pracy możesz znaleźć w raporcie “Umiejętności 2030″*. Celem stojących u jego podłoża badań było ustalenie jakie obszary wiedzy i jakie umiejętności będą potrzebne w powstających zawodach przyszłości. Ostatnio coraz częściej atakują nas pytania czy wkrótce zastąpią nas roboty, w jakim kierunku zmieni się rynek pracy, jakie są te tajemnicze zawody przyszłości? Raport nie podaje listy najbardziej potrzebnych w przyszłości zawodów i dobrze, bo takie przewidywania byłyby obarczone sporym ryzykiem. Dostajemy jednak mnóstwo cennych wskazówek, które mogą być niezwykle pomocne przy zarządzaniu swoją karierą i rozwojem oraz edukacją naszych dzieci. Okazuje się bowiem, że rynek pracy charakteryzować się będzie zapotrzebowaniem na zestawy kompetencji, konkretne umiejętności i wciąż poszerzaną, aktualizowaną wiedzę z różnych dyscyplin. Nie będzie to era wyuczonego zawodu, a czas wciąż rozwijanych kompetencji.

Co będzie kształtowało rynek pracy w 2030 roku?

Wśród trendów kształtujących naszą sytuację mamy: globalizację, urbanizację, pogłębiające się nierówności społeczne, wpływ niepewności politycznej, automatyzację, polarność idei zrównoważonego rozwoju (zielony sektor gospodarki), zmiany demograficzne. Na tym tle okazuje się, że 7 na 10 osób z nas ma zawód, który w przyszłość nadal będzie istnieć, ale zmieni się sposób wykonywania pracy, 2 na 10 osób ma pracę na tyle mechaniczną, że najprawdopodobniej przejmą ją roboty, 1 na 10 osób wykonuje zawód, na który zapotrzebowanie będzie rosło. Jaki wysnułabym z tych ogólnych statystyk wniosek? Raczej nie musimy bać się automatyzacji, ale musimy być nastawione na nieustanny rozwój naszych umiejętności. Na odcinanie kuponów od raz zdobytej pozycji i wiedzy raczej niewiele z nas będzie mogło sobie pozwolić w najbliższej przyszłości.

Jaki będzie zawód przyszłości?

W wyniku badań, o których wspomniałam wyżej powstała lista umiejętności, zdolności i wiedzy, które będą najbardziej cenione na rynku pracy do 2030 roku. Dane dotyczą Wielkiej Brytanii, która wydała mi się bliższa kulturowo i społecznie, natomiast w raporcie możesz poznać także zestawienie dla Stanów Zjednoczonych. Kolejność w poniższych zestawieniach ma znaczenie.

Pożądane umiejętności:

Pożądane zdolności:

Pożądana wiedza i perspektywiczne sektory branżowe:

Jaki będzie zawód przyszłości?

Autor: Lucyna Sielicka

Źródło: WELL-WELL – blog o rozwoju zawodowym i osobistym – well-well.pl