Bez kategorii

Pozyskane granty z projektu pn. „Międzynarodowa współpraca się opłaca!”

Realizowany przez Fundację Międzynarodowy Instytut Rozwoju projekt pn. „Akademia Malucha MIR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego otrzymał podwójne dofinansowanie na współpracę ponadnarodową!

✅ I grant pn. „Opracowanie i wdrożenie produktów dotyczących nowej metody Mind Fulness wspierającej proces godzenia życia zawodowego i prywatnego w oparciu o pedagogikę Marii Montessori skierowanego do osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”
dofinansowanie: 100 000,00 zł
Partner: Włochy, Rzym 🇮🇪

✅ II grant pn. „Nowy Model Design Thinking & Mind Map szansą na lepszą przyszłość!”
Partner: Włochy, Vizenza-Mediolan 🇮🇪

Planowane Rozpoczęcie Grantów: maj 2020

Operator przyznający granty: www.grupaprofesja.com

„MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA”

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

POWR.04.03.00-00-00-0093/17  Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 11 502 138,39 PLN.