Kadra

Krzysztof Fydryszek

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, filia w Częstochowie. Student Uniwersytetu Łódzkiego kierunek: Stosunki Międzynarodowe. Ukończył również kurs i zdał egzaminem PRINCE2.

Doświadczenie zdobywał w jednostkach sektora publicznego m.in. sprawował funkcję pełnomocnika rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu: zarządzania organizacjami, zasobami ludzkimi, marketingu i PR, Akademia Designu, Zarządzanie Innowacją, Zarządzanie Projektem Kultury.

Koordynator projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz programów ministerialnych.

W wolnej chwili konferansjer, nurek stopień Asistans Instructor w federacji CEDIP.