Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju od  roku 2016 koordynuje oraz wspiera organizacyjnie obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) w regionie łódzkim.

Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. W jego trakcie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkurswy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania start-upów, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki.

W inicjatywy organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości włączają się miliony młodych ludzi, tworząc w ten sposób wielki ruch społeczny, będący źródłem nowych idei i motorem zmian na lepsze. Tydzień jest również okazją do podkreślenia roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Imprezy organizowane w listopadzie są dobrą okazją, by wymienić się doświadczeniami i uruchomić potencjał kolejnych pokoleń przedsiębiorców.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa, mającą na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi.

Rokrocznie – przez jeden tydzień listopada rzesze uczestników przedsięwzięcia na całym świecie spotykają się z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji wspierających biznes, pracownikami szkół wyższych, gotowymi do dzielenia się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. To również okazja do podsumowania szeregu inicjatyw realizowanych w trakcie danego roku, które ukierunkowane są na budowanie kreatywnej społeczności i wspieranie postaw przedsiębiorczych.

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm. Pierwsza edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2008 roku od razu stała się największą globalną kampanią promującą postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Polska od samego początku włączyła się w tę inicjatywę.

Koordynacji wydarzenia w Polsce podjęła się Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju już po raz czwarty jest oficjalnym partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, koordynując wydarzenie na poziomie regionu.

Wzorem lat ubiegłych, do realizacji przedsięwzięcia zaproszone zostały instytucje wspierające przedsiębiorczość, łódzkie uczelnie i firmy oraz wszyscy ci, którzy są zainteresowani promocją przedsiębiorczości. W programie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w regionie łódzkim znaleźć można szeroki wachlarz aktywności, takich jak: szkolenia, seminaria, spotkania z przedsiębiorcami i aniołami biznesu, warsztaty, konkursy, konferencje, turnieje cashflow. Będzie można posłuchać i porozmawiać o:

i wielu innych – ważnych z punktu widzenia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Każdego roku w ramach łódzkich wydarzeń organizowane są inicjatywy– prezentująca całe spektrum postaw powiązanych ze słowem przedsiębiorczość.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Łodzi i regionu. Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Województwie Łódzkim jest Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju.

www.tydzienprzedsiebiorczosci.lodz.pl

Koordynator Ogólnopolski

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości została powołana przez grupę młodych ludzi, którzy poznali się i zaczęli działać razem w Forum Młodych Lewiatan – nieformalnej grupie działającej przy Konfederacji Lewiatan.

Zespół składa się z ludzi aktywnych, o. różnorodnym doświadczeniu zawodowym. Ich działalność w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, a także działalność naukowa oraz studia w kraju i za granicą – przekładają się na szeroką wiedzę o możliwościach rynku pracy.

Zadaniem Fundacji jest m.in. włączanie osób defaworyzowanych w rynek pracy, aktywizacja społeczna, działalność na rzecz ludzi młodych i promocja przedsiębiorczości.

kontakt@tydzienprzedsiebiorczosci.pl
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl