Projekty

Finansowanie UE i międzynarodowe

Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pozyskujemy również środki bezpośrednio z instytucji UE. Odpowiadamy za napisanie, koordynowanie i rozliczanie projektów. Prowadzimy w tym zakresie outsourcing opracowując możliwości aplikacyjne danej instytucji. Oferujemy szeroki zakres usług doradczych w zakresie zdobywania grantów z wielu źródeł dla różnych branż.

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.  Komisja Europejska przyjęła wszystkie programy na lata 2014-2020.