O fundacji

Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju (MIR)  uzyskała wpis do rejestru Stowarzyszeń w maju 2014 roku.

Naszą misją jest kreowanie wysokiej jakości przedsiębiorczości, biznesu, NGO oraz rozwój edukacji.

Dlaczego to robimy?

Ponieważ wymagania XXI wieku wzrastają w coraz szybszym tempie i tym samym rośnie potrzeba tworzenia nowych kompetencji, które wspomagają rozwój przedsiębiorczości oraz nadają nieznane do tej pory kierunki w edukacji.

Jak to robimy?

Naszą misję realizujemy poprzez integrowanie i współpracę z  wysokiej klasy ekspertami oraz praktykami  z obszaru m.in.: biznesu, nowych technologii i edukacji.  Tworzymy miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, a także trampolinę służącą do  rozwoju firm, organizacji, kariery zawodowej i nowych kierunków w edeukacji.  W swoich działanich kierujemy się Kodeksem Etycznym.

Co robimy?

Organizujemy doradztwo biznesowe, strategiczne, szkolenia, warsztaty, a także  sesje business & executive coaching.  Przygotowujemy także profesjonalne wsparcie  w zakresie doradztwa zawodowego i coachingu kariery.

Prowadzimy LOKUS  Biuro Coworkingowe, gdzie zapewniamy pełną obsługę kancelaryjno-biurową zadedykowaną wielu firmom.                                                                                

Ponadto od 2016r.  koordynujemy oraz aktywnie wspieramy  obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) w regionie łódzkim.  

Jesteśmy także współtwórcą projektu „Akademia Malucha MIR”, którego celem jest wzrost szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo oraz na utrzymanie zatrudnienia pracujących z terenu m.Łódź,  sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Robimy to poprzez poprzez zastosowanie kompleksowych narzędzi w postaci zapewnienia opieki w nowoutworzonym klubie dziecięcym oraz podniesienie kompetencji i umiejętności bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników w okresie od 01.09.2019 do 30.09.2020.