Aktualnosci

Aktywny Rodzic czas start!

Wrócić do pracy, czy pozostać w domu z dzieckiem? Oto dylemat, przed którym stają osoby opiekujące się dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczy on m. in. kobiet, które rozważają powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Przeszkodą w podjęciu tej ważnej decyzji może być także zbyt mała liczba miejsc w żłobkach czy też klubach dziecięcych.


Mamy dla Państwa dobre wiadomości. Wiemy jak ciężko znaleźć miejsce w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3. Brak również fachowej opieki stwarza dystanse i problem z pozostawieniem dziecka pod opieką osób do których do końca nie mamy zaufania.

Jako Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju postanowiliśmy rozpisać projekt właśnie dla Państwa. Dla rodziców którzy są zagrożeni utratą pracy z powodu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub postanowili powrócić na rynek pracy po okresie macierzyńskim lub wychowawczym.

Dla osób powracających zaplanowaliśmy dodatkowe możliwości
aktywizacji zawodowej poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje Państwa jako pracowników.

Dzięki tak realizowanemu projektowi będziemy oferować kompleksowe rozwiązanie które ułatwi Państwu powrót na rynek Pracy lub pozwoli na zachowanie obecnej pracy. Z jednej strony dadzą one szansę opiekunom dzieci na odnalezienie się na rynku pracy po przerwie związanej z wychowaniem malucha. Z drugiej umożliwią objęcie opieką najmłodszych, którzy pod okiem wykwalifikowanej kadry w profesjonalnych warunkach mają szansę rozwijać się intelektualnie i społecznie.

Tytuł realizowanego projektu „Akademia Malucha MIR”

Celem naszego projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 20 os.(20K) pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo oraz na utrzymanie zatrudnienia 20 os. (15K/5M) pracujących z terenu m.Łódź sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez zastosowanie kompleksowych narzędzi w postaci zapewnienia opieki w nowoutworzonym klubie dziecięcym oraz podniesienie kompetencji i umiejętności bezrobotnych i biernych zawodowo uczestników w okresie od 01.09.2019 do 30.09.2020.
Całkowita kwota dotacji: 1 602 824,16 zł

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.nubo.edu.pl