SZANSA DLA NOWATORSKICH PRODUKTÓW SIECIOWYCH

Wsparcie produktów sieciowych to ciekawa propozycja dla firm w pięciu regionach Polski Wschodniej. Jeśli połączysz siły z innymi przedsiębiorcami i razem opracujecie ciekawy, innowacyjny produkt lub usługę, macie szansę na dofinansowanie Waszego pomysłu.

Produkty sieciowe – co to takiego?

Produkt sieciowy to w dużym skrócie oferta, która łączy rozproszone podmioty, atrakcje, miejsca czy obiekty w taki sposób, że utworzą one jedną markę. Taką marką może być np. atrakcja turystyczna, produkt lub usługa edukacyjna. Dzięki dotacji z tego działania rozwijane jest na przykład Centrum Rekreacji Pojezierza Iławskiego.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja, tj. grupa podmiotów składająca się co najmniej z trzech przedsiębiorców.

Wniosek musi złożyć konsorcjum (MŚP), które wspólnie zrealizuje projekt. Członków konsorcjum (tj. lidera oraz dwóch członków) musi łączyć umowa. Lider konsorcjum jest jednocześnie wnioskodawcą i beneficjentem dotacji i to na nim ciąży odpowiedzialność za należytą realizację projektu.

Co można sfinansować?

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi w taki sposób, że utworzą one gotową do sprzedaży ofertę. Dzięki temu klienci otrzymają w pakiecie kompleksowy i innowacyjny produkt.

Projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych elementów pakietu, które będą przedmiotem wsparcia w projekcie. Należy jednak pamiętać, że dotacja nie może obejmować infrastruktury noclegowej. Główne elementy pakietu projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie trzech miejscowościach. Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie i rozwój innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących sie w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji https://popw.parp.gov.pl/attachments/article/36928/Z08_Inteligentne%20specjalizacje%20PLWSCH.pdfwspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej

Sfinansować można:

  • inwestycje w spójna infrastrukturę produktów sieciowych;
  • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno- komunikacyjnych;
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu;
  • koszty związane z promocją produktów.

Priorytetowo traktowane będą projekty, które:

  • dotyczą produktów o największym wpływie na aktywizację i rozwój sektora MŚP oraz społeczności lokalnej,
  • przyczyniają się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki oraz wzrostu zatrudnienia,
  • są zlokalizowane na obszarach wiejskich,
  • angażują MŚP z siedzibą na terenie obszarów wiejskich,
  • są innowacyjne, przygotowane do realizacji, posiadają potencjał rynkowy produktu, mają zapewnioną wykonalność pod kątem stabilności współpracy między członkami konsorcjum.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane są do 31 sierpnia 2017r. Warto wcześniej złożyć dokumenty, bo ocena odbywa się etapami.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie PARP:

Szczegółowe informacje o konkursie

http://popw.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-dla-poddzialania-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020-2

Dokumentacja konkursowa

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-2017

Informacja na temat innych bieżących konkursów dostępna jest http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/sprawdz-czerwcowe-konkursy-na-unijne-dofinansowanie/

 

Źródło: Bankier.pl

Opublikuj komentarz

escort bayan istanbul escort