Tworzenie dziennych domów opieki medycznej dla osób starszych możliwe dzięki dotacji z ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej (DDOM) dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności osób starszych.

Konkurs został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą.

Realizacja projektu umożliwi przetestowanie standardu dziennego domu opieki medycznej i przygotowanie podmiotów leczniczych do świadczenia nowej usługi medycznej w tym zakresie. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia pilotaż ma doprowadzić do rozszerzenia koszyka świadczeń gwarantowanych o nową usługę przeznaczoną dla osób starszych.

Na ten cel Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 40 000 000,00 zł.

 

Dokumentacja konkursowa dostępna pod adresem: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosci/download/file_id/25323/aid/2358.html

(po kliknięciu w link nastąpi pobieranie całej dokumentacji konkursowej)

Jesteś zainteresowany wsparciem? Napisz: biuro@instytut.rozwoju.pl

Senior woman in a wheelchairZdjęcie źródło: apostol-milosierdzia.pl

Opublikuj komentarz

escort bayan istanbul escort