Ponad 15 milionów dla instytucji szkolących w zawodzie pracownik socjalny specjalizacje I i II stopnia w ramach działania 2.5 PO WER

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER – Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mają na celu przeprowadzenie działań edukacyjnych (szkoleń)  na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 11.08.2015 r. do dnia 21.08.2015 r.

Alokacja na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 wynosi: 15 500 000, 00 zł.

Założono dwa typy projektów:

  • działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego,
  • działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Regulamin konkursu wskazuje, że wnioskodawcą może być instytucja, która uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu I i/lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie odpowiednich przepisów zawartych w regulaminie.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie tylko jeden projekt dotyczący specjalizacji I stopnia i jeden projekt w zakresie specjalizacji II stopnia w danym makroregionie. Konkurs obejmuje działania na terenie wszystkich 16 województw Polski podzielonych na 4 makroregiony.

Regulamin konkursu dostępny pod adresem: http://www.kapitalludzki.gov.pl/gfx/kapitalludzki/userfiles/89/regulamin_specjalizacje_2.5_9.07.2015.pdf

Zainteresowany wsparciem?

Napisz: biuro@instytut.rozwoju.pl

Szkolenia-ISOZdjęcie źródło: http://absenting.com.pl

Opublikuj komentarz

escort bayan istanbul escort