Nowe możliwości w zakresie rozwoju nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłosił nabór Wniosków o dofinansowanie projektów: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłoszonym konkursie wynosi 804 000 000,00 zł, w tym:

  • 52 260 000,00 zł w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych;
  • 751 740 000,00 zł w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi w przypadku tzw. „Koperty Mazowieckiej” 80%, i również maksymalnie 80% w przypadku tzw. „Koperty 15 województw”. W ramach projektu nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz elektronicznej (przy użyciu systemu informatycznego) dostępnego pod adresem: www.poir-wnioski.opi.org.pl

Nabór wniosków trwać będzie od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Regulamin konkursu wskazuje, że o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:

  1. jednostka naukowa
  2. konsorcja jednostek naukowych;
  3. uczelnia;
  4. konsorcja uczelni;
  5. konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;
  6. konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Organizator zaznacza, że celem działania 4.2 jest nie tylko wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), ale także zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Więcej informacji na stronie: https://www.poir.gov.pl/nabory/42-rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektora-nauki/

Jesteś zainteresowany wsparciem? Napisz: biuro@instytut.rozwoju.pl

MTAyNHg3Njg,12659094_12659093Zdjęcie źródło: http://naukawpolsce.pap.pl

Opublikuj komentarz

escort bayan istanbul escort